Bilag 3

Spørgeguide - overspørgsmål og.herunder operationaliserbare spørgsmål

1. Hvlike regler er forbundet med uniformen?

            Hvordan lærer rnan "uniformsregler"?
Skal du selv stå for vedligeholdelse af uniformen og hvordan gøres det?
Hvilke typer af uniformer findes og hv
ilke bruges hvornår?
Hvilke beklædningsgenstande må bæres sammen?
Er der nogen steædre du må bære uniformen mere ureglementeret end andre stedre?
(Eks udendørs vs indendørs, cafeteria, soldaterhjem..)
Hvad betyder det i forhold til dine overordnede om du bærer uniform?
Har du prøvet at overtræde reglerne for uniformen og blevet rettet/straffet for det?

2. Hvilken betydning har uniformen i transformationen af den civile til soldat?

            Hvornår må du være iklædt civilt tøj?
Er der nogen gange du vælger at beholde uniformen på selvom det er tiladt for dig at bære civilt tøj .. og hvorfor?
Er der forskel på at lave appel i FUT tøj fremfor i uniform ... er der andre regler når man er iklædt FUT?
Kan du huske første gang du var i uniform - kan du beskrive det?
Er det anderledes for dig at bære uniform nu end det var i starten ... hvis ja..hvordan?

3. Hvilken betydning har unifomen i forhold til at markere henholdsvis enshed og forskellighed?

            Hvad betyder det at i alle har ens uniformer på?
Hvad gør du/I hvis der er en der klæder sig anderledes?
Forandrer dit forhold til dine kammerater sig, når I er i civil?
Hvordan lader man sin egen personlighed skinne igennem når man alle ligner hinanden?