Bilag 1

GRADSTEGN OG MÆRKER I HÆREN
OFFICERSGRUPPEN
General General-
løjtnant
General-
major
Brigade-
general
Oberst Oberst-
løjtnant
Major Kaptajn Premier-
løjtnant
Flyver-
løjtnant af 1. grad
Løjtnant
Flyver-
løjtnant
SERGENTGRUPPEN GAMMEL GRADSSTRUKTUR
Chef-
sergent
Senior-
sergent
Over-
sergent
Sergent Værne-
pligtig
sergent
Korporal Senior-
sergent af
1. grad
Senior-
sergent af
2. grad
Over-
sergent
KONSTABELGRUPPEN KASKETEMBLEM KOKARDER
Over-
konstabel
af 1. grad
Konstabel Gruppe-
fører
Sergent-
elev
Generals-
klassen
Befalings-
mands-
gruppen
Menigt
personel
GEJSTLIGT PERSONEL FORSVARETS AUDITØRKORPS MUSIKER
Felt-
provst
Felt-
præst
Værne-
pligtig
teolog
General-
auditør
Auditør Auditør-
fuldmægtig
Musik-
dirigent
Musiker
NATIONALITETS- MÆRKE HÆRMÆRKE NAVNETRÆK
H.M. Dronningen H.M. Dronning Ingrids H.K.H. Prins Henriks
Den Kgl. Livgarde og
Gardehusar-
regimentet
Dronningens
Livregiment
Prinsens
Livregiment
UDDANNELSESTEGN
Flyveremblem Besætningsemblem Faldskærms-
emblem
SIRIUS
FUNKTIONSAFMÆRKNING ÆREMÆRKER
Distinktionering af læge- og
tandlægepersonel i Hæren.

Generallæge = Generalmajor
Stabslæge af 1. grad = Oberst
Stabslæge af 2. grad = Major
Reservelæge af 1. grad = Kaptajn
Reservelæge af 2. grad = Premierløjtnant
Reservelæge af 3. grad = Løjtnant

Afdelings-
sygeplejerske
1. assistent Sygepleje-
assistent