Mellom himmel og jord
Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien

Kjøp boken! 

Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal

Takk til: Turid Markussen
og Anne Lau Revil  
 
AnthroBase.com To download, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/home/hoj/

Innledning

Annotert lenkesamling

Hvordan bruke Internett

Tilbakemelding og oppdatering

 
Bokomtale
Bokens kapitler
Til alle tider har mennesker gledet, undret og forarget seg over forskjeller og likheter de har observert mellom seg selv og andre. Den vitenskapelige disiplinen som systematiserer slik undring, er sosialantropologien. Denne boken presenterer, gjennom en rekke nyskrevne tekster, hvordan sosialantropologer analyserer og sammenligner sosial og kulturell variasjon. I tillegg til et innledende kapittel om antropologiens grunnvoller tar forfatterne for seg emner som økologisk antropologi, økonomisk antropologi, slektskap, språk og kognisjon, kjønn, alder og kropp, identitet, rituelt liv, makt og politikk samt modernisering og globalisering. Avslutningsvis angir redaktørene hvordan leserne kan forfølge emner fra de foregående kapitlene på Internett; her finnes over 175 nøye utvalgte og kommenterte Internett-adresser. Kapitlene gir en kort innføring i det enkelte fagområdets tilblivelseshistorie og viser hvordan teoriutvikling blir til i skjæringsfeltet mellom empiriske undersøkelser, inspirasjon fra tilstøtende fagområder og intens debatt. Gjennom et vell av eksempler fra "store" og "små" samfunn over hele verden drøfter forfatterne hvordan ulike perspektiver på "andres" liv kan bidra til å belyse våre egne, og hvilke utfordringer antropologer møter i en tid med stadig raskere og mer omfattende politiske, teknologiske, økonomiske og kulturelle endringsprosesser.

Kapittel 1 - Arve Sørum: Faghistorie. Sosialantropologiske grunnvoller

Kapittel 2 - Randi Kaarhus: Økologisk antropologi: Natur, kultur og subsistensformer

Kapittel 3 - Finn Sivert Nielsen: Den sosiale forvaltning av ting: Økonomisk antropologi

Kapittel 4 - Olaf H. Smedal: Blod, sæd, moral og teknologi: Hva brukes slektskap til?

Kapittel 5 - Ingjerd Hoëm: Språk, tenkning og sosial praksis

Kapittel 6 - Harald Beyer Broch: Kjønn, alder, kropp

Kapittel 7 - Thomas Hylland Eriksen: Sosial identitet, etnisk tilhørighet, nasjonalisme, tid og sted

Kapittel 8 - Kjersti Larsen: Kosmologi og rituelt liv

Kapittel 9 - Christian Krohn-Hansen og Halvard Vike: Makt og symbolske former: Perspektiver på politikk

Kapittel 10 - Jo Helle-Valle: Fra modernisering til globalisering

Kapittel 11 - Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal: Antropologi på internett